acquis

acquis \ Bendroji  informacija \ Rūšis: naujai skolinta citata Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: prancūzų, acquis. Pateikta: 2013 10 18. Atnaujinta: 2013 12 31. \ Reikšmė ir vartosena \ Apibrėžtis: Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktų (bendrų teisių ir pareigų) visuma, teisynas. Pastabos vartotojams: pagal prancūzišką originalą tariama akì. Vartojimo sritys: administravimas, teisė (teisėtvarka) \ Vartosenos pavyzdžiai \ 1-as pavyzdys: Lietuvos Respublikos SeimasRezoliucijaDėl nacionalinės acquis priėmimo programos įgyvendinimo Šaltinis: urm.lt Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 1998 Kita metrika: 03 17. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė \ 2-as pavyzdys: Lietuvos Respublikos VyriausybėNutarimasDėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 1999 metų planų patvirtinimo Šaltinis: tar.tic.lt Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 1999 Kita metrika: 09 29. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė \ 3-ias pavyzdys: Europos Sąjunga neturi bendro mokesčių politikos modelio. Svarbiausias šios politikos principas – kiekviena šalis narė formuoja savo mokesčių politiką pagal ES acquis ir nacionalinės mokesčių politikos specifiką. Tiesioginiai mokesčiai paliekami nacionalinės valdžios kompetencijai. Netiesioginiai mokesčiai sudaro didžiąją dalį šios srities acquis ir yra ES suderinti. Šaltinis: verslobanga.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2002 Kita metrika: 09. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė \ 4-as pavyzdys: Šiame straipsnyje analizuojami Lietuvos teisės derinimo su Europos Sąjungos (toliau – ES) teise rengiantis narystei bei į ją įstojus klausimai nuosekliai aptariant skirtingus derinimo laikotarpius. [...] Pirmasis laikotarpis truko nuo 1996 m. iki 2002 m. lapkričio 1 d. bei pasižymėjo tokiomis ypatybėmis: 1) sukurta teisės derinimo institucinė struktūra; 2) sukurta teisės aktų bazė; 3) Lietuvos Respublikos teisė derinama prie apibrėžtos ES acquis apimties. Taigi Lietuvos teisės derinimas, pradžioje buvęs papildomas, visiškai atskiras darbas ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms, pamažu tapo natūralia nacionalinio teisės aktų leidybos proceso dalimi. Laikotarpiu tarp 2002 m. lapkričio 1 d. ir narystės datos (2004 m. gegužės 1 d.) Lietuva privalės ne tik toliau tęsti senosios acquis perkėlimą, bet ir operatyviai reaguoti į naujai priimamus ES teisės aktus bei planuoti jų įgyvendinimą. Pažymėtina, kad adaptacijų arba pereinamųjų priemonių naujai priimamiems ES teisės aktams inicijavimas bus išskirtinė valstybių kandidačių atsakomybė. Šias acquis priėmimo procedūras planuojama įtvirtinti Stojimo sutartyje. [...] Šaltinis: mruni.eu, Jurisprudencija Šaltinio rūšis: mokslinis tekstas Metai: 2003 Kita metrika: t. 44(36); p. 51–58. Naujažodį pavartojo: Ieva Peciukonienė Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė \ 5-as pavyzdys: 2003 m. Išsamiame Lietuvos pasirengimo narystei vertinimo pranešime nurodoma, kad Lietuva sėkmingai perkėlė acquis communautaire beveik į visas politikos sritis. Didelės pažangos buvo pasiekta stiprinant administracinius ir teisminius gebėjimus, ir šiuo metu šalis jau turi beveik visas administracines struktūras, kurios yra būtinos acquis įgyvendinimui.   Šaltinis: Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko dokumentas. Strategija Lietuvai. Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 2004 Kita metrika: 03 09. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė \ 6-as pavyzdys: Acquis communautaire: Prancūziškas posakis, kuris iš esmės reiškia "ES tokia, kokia ji yra", kitais žodžiais sakant, tai yra ES valstybių bendrų teisių ir pareigų visuma (lietuviškai neretai sakoma "Bendrijos arba ES teisynas" ). Sąvoka acquis apima visas ES sutartis ir teisės aktus, deklaracijas ir rezoliucijas, su ES reikalais susijusius tarptautinius susitarimus ir Teisingumo Teismo priimtus sprendimus. Ji taip pat apima veiksmus, kurių ES valstybių vyriausybės imasi "teisingumo ir vidaus reikalų" srityje bei bendroje užsienio ir saugumo politikoje. Todėl posakis "perimti acquis" reiškia pripažinti ES tokią, kokia ji yra. Šalys kandidatės, kad galėtų įstoti į ES, turi perimti acquis ir persitvarkyti taip, kad ES teisė taptų jų nacionalinių teisės aktų dalimi. Šaltinis: banga.balsas.lt Šaltinio rūšis: tinklaraštis Metai: 2005 Kita metrika: 10 26. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė \ 7-as pavyzdys: Pranešimas spaudai. Tarptautinio Vilniaus oro uosto pritaikymas VSAT reikmėms pagal Šengeno acquis reikalavimus (naujo išorės reisų terminalo statyba). Šaltinis: Lietuvos rytas Šaltinio rūšis: reklama Metai: 2006 Kita metrika: 11 14. Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 8-as pavyzdys: Nuo tada Europos Sąjungos teisinėje ir institucinėje bazėje buvo imtos taikyti ir toliau plėsti Šengeno teisyno (acquis) nuostatos. Šengeno teisynas yra tarpvyriausybinis Šengeno grupės taisyklių rinkinys. Šengeno teisyne yra numatytos konkrečios priemonės, kompensuojančios vidaus sienų kontrolės panaikinimą ir stiprinančios Europos Sąjungos išorės sienų saugumą. Išorės sienas turinčios valstybės narės privalo  užtikrinti tinkamą ir veiksmingą ES išorės sienų kontrolę.  Šaltinis: teisesforumas.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2008 Kita metrika: 09 17. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė \ 9-as pavyzdys: Š. m. liepos 2–3 d. Trakuose vyksta projekto „ES acquis ir kitų instrumentų įgyvendinimas ir taikymas plėtojant tarptautinį policijos bendradarbiavimą" atidarymo konferencija. Šį projektą parengė bei įgyvendina Policijos departamentas, kartu su partneriais iš Belgijos, Estijos bei Latvijos. Šaltinis: policija.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2012 Kita metrika: 07 02. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė \ 10-as pavyzdys: Šengeno acquis – teisės aktų visuma, kurią sudaro visi galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai, susiję su Šengeno susitarimo bei Šengeno konvencijos nuostatų įgyvendinimu. Šaltinis: pasienietis.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2013 Kita metrika: spalis (ne vėliau kaip). Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. 2015.

Look at other dictionaries:

  • acquis — acquis, ise (a kî, kî z ), part. passé d acquérir. 1°   Richesses bien acquises. Terre acquise à prix d argent. Amitié acquise. Crédit subitement acquis. L impunité leur fut acquise. •   Il est vrai, dit on, cette somme lui est due, et ce droit… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Acquis — communautaire [aki kɔmynotɛr] (frz., wörtlich: ›gemeinschaftlich Erreichtes‹) wird in der Europäischen Union der gemeinschaftliche Besitzstand, so die offizielle deutsche Bezeichnung, innerhalb des EU Rechts genannt. Er umfasst alle Rechtsakte,… …   Deutsch Wikipedia

  • acquis — Acquis, [acqu]ise. part. Il a les significations de son verbe. Du bien mal acquis. qualitez naturelles, qualitez acquises. On dit, d Une chose dont la possession est asseurée à quelqu un, qu Elle luy est toute acquise, que cela luy est acquis.… …   Dictionnaire de l'Académie française

  • acquis — Acquis, Partus, Quaesitus, Acquisitus. Ce qu il avoit acquis à son grand honneur, Per summum decus parta, B. ex Liuio. Qui n a acquis aucun los, honneur, ne bruit par quelques beaux faits, Inglorius …   Thresor de la langue françoyse

  • acquis — acquís (drepturile şi obligaţiile statelor Uniunii Europene, actele normative respective) (fr.) [pron. akí] (ac quis) s.n., art. acquís ul Trimis de gall, 03.06.2005. Sursa: DOOM 2 …   Dicționar Român

  • Acquis — (fr., spr. Akki), Geschicklichkeit …   Pierer's Universal-Lexikon

  • acquis — 1. acquis [ aki ] n. m. • 1595; p. p. subst. de acquérir 1 ♦ Vieilli ou littér. Savoir acquis, expérience acquise constituant une espèce de capital. Avoir de l acquis. 2 ♦ N. m. pl. (v. 1960) LES ACQUIS : les avantages sociaux qui ont été acquis …   Encyclopédie Universelle

  • Acquis — Sur les autres projets Wikimedia : « Acquis », sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel) Que ce soit en biologie, en sciences humaines et sociales ou dans le vocabulaire juridique, ce qui est acquis correspond à ce qui est… …   Wikipédia en Français

  • acquis — noun /aˈki/ The total body of EU law …   Wiktionary

  • Acquis — pré conquis sur des marais ou des broussailles Alpes …   Glossaire des noms topographiques en France

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.